Podrobnosti dogodka


Občina Kočevje in Knjižnica Kočevje

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 19. uri

vljudno vabita v Knjižnico Kočevje na

DIPLOMSKI VEČER s predstavitvijo diplomskega dela

ŽIGE HABRA: Informacijska razvitost slovenske družbe: študija na primeru občine Kočevje.

Informacijske tehnologije so se v zadnjem desetletju razširile v vse dele naše družbe; prisotne so tako v gospodarstvu kot v zasebnem življenju. Kljub temu do informacijskih tehnologij in znanja za njihovo uporabo nima dostopa vsak državljan. Slovenska družba po uporabi IKT močno zaostaja tako za najrazvitejšimi evropskimi državami, kot za evropskim povprečjem. Žiga Haber je v nalogi podrobneje raziskal, kakšna je informacijska razvitost občine Kočevje in kateri so dejavniki, ki nanjo vplivajo. Žiga Haber je svojo diplomsko nalogo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje pod mentorstvom prof. dr. Matevža Tomšiča v lanskem letu zagovarjal na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Prijazno vabljeni! Vstop prost!