Podrobnosti dogodka


Knjižnica Kočevje vas v četrtek, 23. marca 2023, ob 18. uri vabi na predstavitev magistrskega dela Gala Hočevarja: Analiza habitata velike uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih gnezdišč. 

Gal je ob pisanju magistrskega dela s pomočjo geografskih informacijskih sistemov iskal nova potencialna gnezdišča velike uharice (Bubo bubo) na območju občin Kočevje in Ribnica. 

Lepo vabljeni, da izveste več o veliki uharici in rezultatih Galovega dela!

Avtor fotografije: Tomaž Mihelič