Knjižnica Kočevje pri pripravi svojih storitev in aktivnosti sodeluje z mnogimi ustanovami in društvi Kočevske regije:

Občina Kočevje

Vrtec Kočevje – Pravljične urice v knjižnici Kočevje

OŠ Zbora odposlancev

OŠ Ob Rinži 

OŠ Stara Cerkev 

OŠ Fara 

ŠENT Kočevje Obiski skupine ŠENT v Knjižnici Kočevje

Želva – Obiski skupine Želva

Dom starejših občanov Kočevje 

Ljudska univerza Kočevje 

Društvo za osteoporozo kočevsko-ribniške regije 

Adventisti Kočevje Šola boljšega življenja

Podjetniški inkubator Kočevje