Bralna značka je množična oblika širjenja dobre knjige. Združuje učence od prvega do devetega razreda, zajema pa tudi otroke v predšolskem obdobju in srednješolce. V predšolskem obdobju je predvsem spodbuda, da bi starši in vzgojitelji brali otokom. Nastanek Bralne značke sega v šolsko leto 1960/61, ko sta ravnatelj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in Stanko Kotnik, profesor slovenščine,  osnovala tekmovanje za Prežihovo bralno značko. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 v Kotljah na Koroškem. Osnovni namen gibanja je prostovoljna oblika širjenja dobre knjige pa tudi osvajanje vrednot posamezne knjige in s tem razvoj mladega bralca kot človeka.

Več na: http://www.bralnaznacka.si/

V Knjižnici Kočevje lahko dobite sezname za bralno značko posameznih šol in razredov za osnovne šole na območju Kočevske.

Seznami knjiga za bralne značke Osnovnih šol našega območja so dostopni tudi na njihovih spletnih straneh:

OŠ Zbora odposlancev

OŠ Ob Rinži

OŠ Stara Cerkev

OŠ Fara