Stavba Knjižnice Kočevje stoji na Trgu zbora odposlancev 26, v centru Kočevja, ob reki Rinži, med OŠ Zbora odposlancev, Srednjo šolo Kočevje in Športno dvorano Kočevje.

Zemljevid: