Knjižnično gradivo si člani s člansko izkaznico lahko izposodite na dom ali pa ga prebirate v knjižnici.

Redni roki za izposojo gradiva

Vrsta gradiva  Čas izposoje
knjige (tiskane, zvočne), zemljevidi, notni zapisi, elektronski bralniki 21 dni
strokovne vsebine (zgoščenke, DVD, drugi nosilci) 21 dni
igrače in drugi predmeti 21 dni
časopisi (izhajanje mesečno ali redkeje) 21 dni
glasba za otroke (zgoščenke, DVD) 21 dni
glasba za odrasle (zgoščenke, DVD) 7 dni
igrani in risani filmi (DVD, Blu-ray, drugi nosilci) 7 dni
časopisi (tedniki, štirinajstdnevniki) 7 dni
gradivo Potujoče knjižnice 75 dni

 

V referenčni zbirki je na voljo gradivo, ki ni namenjeno izposoji (atlasi, slovarji, leksikoni …). V knjižnici ga je možno fotokopirati v skladu s predpisi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Če želeno gradivo ni na voljo v naših knjižnicah, ga lahko z medknjižnično izposojo naročimo iz katerekoli druge slovenske knjižnice.