CENIK STORITEV IN BLAGA ZA LETO 2024 – velja od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

BREZPLAČNA
UPORABA RAČUNALNIKOV IN DOSTOP DO INTERNETA

ČLANARINA

MLADINA DO 18. LETA: BREZ ČLANARINE
NEZAPOSLENI (POTRDILO Z ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE): BREZ ČLANARINE
OSTALI (ZAPOSLENI, UPOKOJENCI, ŠTUDENTI, DIJAKI NAD 18. LET): 17,00 EUR
INVALIDI (INVALIDSKA KARTICA): 10,00 EUR
DRUŽINSKA IZKAZNICA (VEČ DRUŽINSKIH ČLANOV – VEČ ČLANSKIH IZKAZNIC Z ISTO ČLANSKO ŠTEVILKO): 22,00 EUR

IZKAZNICA

IZGUBLJENA ALI POŠKODOVANA: 3,00 EUR

REZERVACIJE

brezplačne

ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE: BREZPLAČNO
TELEFONSKO OBVEŠČANJE: 1,00 EUR
NEPREVZETE REZERVACIJE IN NAROČILA: 1,00 EUR

PODALJŠANJE

1. PODALŠANJE
– VSE KNJIŽNIČNO GRADIVO: BREZPLAČNO
2. PODALJŠANJE
– VSE KNJIŽNO GRADIVO: 0,30 EUR
– DVD: 1,50 EUR
– CD – PLOŠČE: 0,30 EUR
– CD – ROM: 1,25 EUR
– JEZIKOVNI TEČAJI: 1,25 EUR
– IGRAČE: 0,65 EUR
– BRALNIKI: 0,65 EUR
– VK: 0,30 EUR
– AV KASETE: 0,30 EUR
PODALJŠANJE PO TELEFONU IN E-POŠTI: 0,50 EUR

ZAMUDNINA ZA KNJIŽNO GRADIVO/na dan

KNJIGE / NA ENOTO: 0,30 EUR
REVIJE / NA ENOTO TEKOČEGA LETNIKA oz. STAR LETNIK: 0,30 EUR

ZAMUDNINA ZA NEKNJIŽNO GRADIVO/na dan

DVD: 1,50 EUR
CD – PLOŠČE: 0,30 EUR
CD – ROM: 0,30 EUR
IGRAČE: 0,65 EUR
BRALNIKI: 0,65 EUR
VK: 0,30 EUR
AV KASETE: 0,30 EUR

OPOMINI

1. OPOMIN: 2,00 EUR
2. OPOMIN: 2,50 EUR
3. OPOMIN (ZADNJI PRED TOŽBO): 3,00 EUR
IZTERJAVA NA DOMU: DEJANSKI STROŠKI

ODŠKODNINE IN OSTALO

IZGUBLJENI oz. UNIČENO KNJIŽNIČNO GRADIVO: TRŽNA CENA + OBDELAVA (4,00 EUR)
POŠKODOVANO GRADIVO: OCENA SVETA KNJIŽICE KOČEVJE
FOTOKOPIRANJE ali RAČUNALNIŠKI IZPIS
A4 – ENOSTRANSKO: 0,15 EUR
A4 – DVOSTRANSKO: 0,20 EUR
A3 – ENOSTRANSKO: 0,30 EUR
A3 – DVOSTRANSKO: 0,40 EUR
A4 – ENOSTRANSKO: – BARVNO 0,50 EUR
A4 – DVOSTRANSKO: – BARVNO 0,70 EUR
A3 – ENOSTRANSKO: – BARVNO 1,00 EUR
A3 – ENOSTRANSKO: – BARVNO 1,50 EUR
DARILNI BON: 17,00 EUR
VREČKA: 3,00 EUR
BROŠKA – BERI: 10,00 EUR

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

KNJIGE: 7,00 EUR
KNJIGE IZ KNJIŽNIC DOLENJSKEGA OBMOČJA – ŠTUDIJSKO GRADIVO: BREZPLAČNO
FOTOKOPIJE ČLANKOV: PO CENIKU DOBAVITELJA

Predsednica Sveta Knjižnice Kočevje
Dolores Brunec