CENIK STORITEV ZA LETO 2021

(velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

UPORABA RAČUNALNIKOV IN DOSTOP DO INTERNETA

BREZPLAČNO

ČLANARINA

MLADINA DO 18. LETA BREZ ČLANARINE
NEZAPOSLENI (POTRDILO Z ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE) BREZ ČLANARINE
OSTALI (ZAPOSLENI, UPOKOJENCI, ŠTUDENTI, DIJAKI NAD 18. LET) 16,00 EUR
INVALIDI (INVALIDSKA KARTICA) 10,00 EUR
DRUŽINSKA IZKAZNICA (VEČ DRUŽINSKIH ČLANOV – VEČ ČLANSKIH IZKAZNIC Z ISTO ČLANSKO ŠTEVILKO) 20,00 EUR

IZKAZNICA

IZGUBLJENA ALI POŠKODOVANA 2,10 EUR

REZERVACIJE – brezplačne 

ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE BREZPLAČNO
TELEFONSKO OBVEŠČANJE 1 EUR
NEPREVZETE REZERVACIJE IN NAROČILA 1 EUR

PODALJŠANJE

1. PODALJŠANJE
–         VSO KNJIŽNIČNO GRADIVO BREZPLAČNO
2. PODALJŠANJE
–         VSO KNJIŽNO GRADIVO 0,20 EUR
–         DVD 1,50 EUR
–         CD – PLOŠČE 0,20 EUR
–         CD – ROM 1,25 EUR
–         JEZIKOVNI TEČAJI 1,25 EUR
–         IGRAČE 0,65 EUR
–         BRALNIKI 0,65 EUR
–         VK 0,20 EUR
–         AV KASETE 0,20 EUR
PODALJŠANJE PO TELEFONU 0,50 EUR

ZAMUDNINE

ZAMUDNINA ZA KNJIŽNO GRADIVO/na dan

KNJIGE / NA ENOTO 0,20 EUR
REVIJE / NA ENOTO TEKOČEGA LETNIKA oz. STAR LETNIK 0,20 EUR

ZAMUDNINA ZA NEKNJIŽNO GRADIVO/na dan

DVD 1,50 EUR
CD – PLOŠČE 0,20 EUR
CD – ROM 0,20 EUR
IGRAČE 0,65 EUR
BRALNIKI 0,65 EUR
VK 0,20 EUR
AV KASETE 0,20 EUR

OPOMINI

1. OPOMIN 2,00 EUR
2. OPOMIN 2,50 EUR
3. OPOMIN (ZADNJI PRED TOŽBO) 3,00 EUR
IZTERJAVA NA DOMU DEJANSKI STROŠKI

ODŠKODNINE IN OSTALO 

IZGUBLJENI oz. UNIČENO KNJIŽNIČNO GRADIVO TRŽNA CENA + OBDELAVA (4,00 EUR)
POŠKODOVANO GRADIVO OCENA SVETA KNJIŽICE KOČEVJE
FOTOKOPIRANJE ali RAČUNALNIŠKI IZPIS
A4 – ENOSTRANSKO 0,15 EUR
A4 – DVOSTRANSKO 0,20 EUR
A3 -ENOSTRANSKO 0,30 EUR
A3 – DVOSTRANSKO 0,40 EUR
A4 – ENOSTRANSKO – BARVNO 0,50 EUR
A4 – DVOSTRANSKO – BARVNO 0,70 EUR
A3 – ENOSTRANSKO – BARVNO 1,00 EUR
A3 – ENOSTRANSKO – BARVNO 1,50 EUR
DARILNI BON 16,00 EUR
VREČKA 3,00 EUR

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

KNJIGE 7,00 EUR
KNJIGE IZ KNJIŽNIC DOLENJSKEGA OBMOČJA – ŠTUDIJSKO GRADIVO BREZPLAČNO
FOTOKOPIJE ČLANKOV PO CENIKU DOBAVITELJA

Predsednica Sveta Knjižnice Kočevje

Dolores Brunec