V četrtek, 28. novembra 2019, je ob 19. uri v naši knjižnici potekal DIPLOMSKI VEČER s predstavitvijo diplomskega dela ŽARKA NANJARE: Aristotelova iskana modrost: opredelitev filozofije v Aristotelovi Metafiziki.

Aristotelova Metafizika predstavlja eno od temeljnih filozofskih del. V njej je podan izvir in razvoj evropske modrosti, ki se napaja pri človeškem čudenju nad svetom, v katerem biva. Aristotel v njej išče tisto znanost, ki bo predstavljala najbolj čisto človeško motrenje, prvobitno znanost, ki bo vrhovna vsem ostalim in najbolj samostojna. V temelju Metafizike leži vprašanje: »Kaj je bivajoče?« Različna obzorja raziskovanja se v Metafiziki med seboj prepletajo in tvorijo celovit sistem, ki povzame dotedanje filozofske spekulacije in pokaže, kako se je grškemu človeku izrekalo bivajoče v svoji raznolikosti. Metafizika je tako prikazana kot izpolnitev temeljnega človeškega značaja, stremljenja k vednosti.

Žarko Nanjara je svoje diplomsko delo pod mentorstvom red. prof. dr. Francija Zoreta leta 2016 zagovarjal na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Žarko nam je na preprost in zanimiv način približal Aristotela in njegovo temeljno delo, predstavitvi pa je sledil iskriv pogovor z udeleženci, ki se je nadaljeval ob pogostitvi.

Prispevek TV Kočevje