V četrtek, 17. oktobra 2019, smo ob 19. uri v Knjižnici Kočevje gostili DIPLOMSKI VEČER s predstavitvijo diplomskega dela ŽIGE HABRA: Informacijska razvitost slovenske družbe: študija na primeru občine Kočevje. Informacijske tehnologije so se v zadnjem desetletju razširile v vse dele naše družbe; prisotne so tako v gospodarstvu kot v zasebnem življenju. Kljub temu do informacijskih tehnologij in znanja za njihovo uporabo nima dostopa vsak državljan. Slovenska družba po uporabi IKT močno zaostaja tako za najrazvitejšimi evropskimi državami, kot za evropskim povprečjem. Žiga Haber, ki je svojo diplomsko nalogo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje pod mentorstvom prof. dr. Matevža Tomšiča v lanskem letu zagovarjal na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, je v nalogi podrobneje raziskal, kakšna je informacijska razvitost občine Kočevje in kateri so dejavniki, ki nanjo vplivajo. Na diplomskem večeru nam je predstavil tudi zgodovino razvoja informacijskih naprav, ki sega dlje, kot bi si mislili.