Knjižnica Kočevje in Park jezero vas vabita na otvoritev telefonske govorilnice »Halo, vzemi in preberi!«, ki bo v četrtek, 2. 6. 2022, ob 17. uri v Parku jezero.

Telefonska govorilnica je umeščena v sam park in predstavlja del industrijske dediščine telekomunikacij v mestu Kočevje. Preurejena bo namenjena negovanju in dvigu bralne kulture pri nas. Opremili smo jo s knjižnimi policami, na katere smo umestili različno knjižnično gradivo, ki bo na razpolago obiskovalcem Parka jezero. Nova lokacija govorilnice »Halo, vzemi in preberi!« je sestavni del obstoječe mreže knjigobežnic po občini Kočevje.

Pokroviteljstvo nad vsebinsko opremo govorilnice in vodenjem raznih aktivnosti bo prevzela Knjižnica Kočevje.

Na otvoritvi bo nastopil otroški pevski zbor učencev OŠ Ob Rinži pod vodstvom Mateje Vidrih in Maje Žagar. Premierno bo zapel Berijevo himno Knjižnice Kočevje, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel glasbenik Žiga Mežan.

Lepo vabljeni!