Obisk šole je oblika bibliopedagoškega dela, kjer sistematično, postopno in razredni stopnji primerno usposabljamo učence za samostojno uporabo knjižnice in knjižničnih pomagal (leksikoni, enciklopedije, bibliografije, slovarji…). Učenci prve triade si ogledajo si zanimive knjige: najstarejšo, najdebelejšo, največjo… Popeljemo jih po oddelku in se ustavimo pri knjižnih policah, na katerih so razvrščene knjige primerne njihovi starostni stopnji. Sledijo aktivnosti, povezane z namenom obiska. Obiski šolskih razredov predmetne stopnje potekajo predvsem v okviru projekta Rastem s knjigo. Predstavitev knjižnice zajema ogled knjižnice, predstavitev dejavnosti knjižnice, kratko zgodovino, splošne informacije o vpisu ipd. V obisk vključimo pogovor o branju knjig s spodbujanjem branja. V okviru spoznavanja knjižnice učence seznanimo z osnovami knjižnično informacijskega znanja (predstavitev UDK, Cobiss+-a, m-Cobissa, e-knjig, Biblosa … ). Pogosto izvedemo še praktično vajo: učenci v paru s pomočjo COBISS+-a na policah knjižnice poiščejo določeno gradivo. V obisk osnovnih šol vključimo predstavitev in reševanje Mega kviza (Slovenskega knjižnično-muzejskega kviza).

S sodelovanjem z Vrtcem Kočevje skušamo otrokom že v predbralnem obdobju na zanimiv in igriv način približati knjigo ter knjižnico ter jih s pomočjo pravljice popeljati v mavrični svet domišljije. Pravljične urice, ki jih organiziramo za posamezne skupine enot Vrtca Kočevje, v naši knjižnici potekajo vsak drug četrtek ob 9. uri zjutraj.