Magistrsko delo je zaključek magistrskega študija Gozdarstva 2. stopnje na Oddelku za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Naravne ujme v kombinaciji s podnebnimi spremembami postajajo pomemben vplivni dejavnik na gospodarjenje z gozdovi.

V svetu obstajajo različni načini umetne in naravne obnove gozda, ki so si v nekaterih principih podobni, ponekod pa se razlikujejo.

Objekt raziskave je bil zastavljen na kočevskem območju, natančneje v gozdovih za vasmi Stara Cerkev, Konca Vas, Gorenje in Koblarji.

Na predstavitvi nam bo avtor razložil zasnovo svoje raziskave, rezultate in neposredne zaključke  in kako bo to vplivalo na kočevske gozdove v prihodnosti.

 

Vljudno Vabljeni!