V četrtek smo v čitalnici naše knjižnice gostili mag. Piko Škerlj iz Zavoda RISA, centra za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, ki pri projektu DIGI-SCENA sodeluje s Centrom KORAK, centrom za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Predstavila nam je primarni ciljni skupini projekta: odrasle osebe z intelektualno oviro in odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ter glavne cilje projekta: krepitev moči uporabnikov za socialno vključenost, digitalno in socialno vključenost, lažji dostop do storitev organizacij, boljšo informiranost, samostojno informirano odločanje ter dostop do intervencije, ko je to potrebno.

Pogovarjali smo se tudi o digitalnih razkorakih v današnjem času, o ugotovitvah, ki so jih pridobili med izvajanjem projekta ter o samem razvoju aplikacije DIGI-SCENA.

Piki Škerlj se najlepše zahvaljujemo za prijeten večer ter veliko novega znanja, obiskovalcem pa za aktivno sodelovanje in odprto komunikacijo.