Knjižnica Kočevje

 

Trg zbora odposlancev 26
1330 Kočevje

Matična št. 5367808
Davčna št. 38681889

Tel.: 01 893 13 20 / Mobilni tel.: 040 612 080 (oddelek za odrasle)
Fax.: 01 895 19 36

sikkoc@koc.sik.si

Knjižnica Kočevje je splošna knjižnica z raznovrstnim gradivom za otroke, mladino in odrasle.

Dolžnost splošne knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov. V Knjižnici Kočevje imamo oddelek za odrasle, oddelek za otroke in mladino, čitalnico, pravljično sobo, študijsko sobo, mediateko in malo galerijo.

Dejavnosti, ki jih knjižnica v javnem interesu kot javno službo opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (ur. list RS, št. 87/2001), zajemajo zlasti:

 • ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
 • nabavo, strokovno obdelavo in obnovo knjižničnega gradiva,
 • skrb za dostopnost knjižničnega gradiva, izposojo, svetovanje in pomoč pri njegovi izbiri in uporabi
 • opravljanje domoznanske dejavnosti, utrjevanje in razvoj strokovnosti, organiziranosti, povezanosti in enotnosti knjižničarske stroke ter povezovanje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • izdelavo in vodenje kataloga in druge dokumentacije knjižničnega gradiva ter evidenc o knjižničarski dejavnosti,
 • izvajanje bibliografskih, informacijskih, dokumentacijskih in komunikacijskih del, namenjenih javnosti,
 • pripravljanje prireditev in drugih oblik razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključevanje v vseživljenjsko učenje,
 • izdajanje katalogov, bibliografij in drugih strokovnih publikacij o knjižničnem gradivu,
 • zagotavljanje ukrepov za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • opravljanje drugega bibliografskega, dokumentacijskega in informacijskega dela.