V Knjižnici Kočevje že leta sodelujemo pri izvajanju projekta Rastem s knjigo in tako v vsakem šolskem letu gostimo sedmošolce OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ljubo Šercer in OŠ Fara ter prve letnike različnih programov Gimnazije in srednje šole Kočevje. 

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvaja se v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). V projekt se vključujejo tudi učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.).

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Kako poteka projekt

Projekt »Rastem s knjigo« pripravlja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev. Vsako leto komisija izbere dve literarni deli slovenskih avtorjev. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe deli. Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.

Urica izvajanja projekta Rastem s knjigo v Knjižnici Kočevje
Urica izvajanja projekta Rastem s knjigo v Knjižnici Kočevje

 

Knjižnica Kočevje v sodelovanju z osnovnimi in s srednjo šolo določi datume za obisk posameznih razredov. Sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol ob obisku knjižnice prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige. Sledi kratka predstavitev avtorjev in vsebine knjige (z ogledom predstavitvenega videa). V obisk vključimo tudi pogovor o branju knjig s spodbujanjem branja. Predstavitev knjižnice zajema ogled knjižnice, predstavitev dejavnosti knjižnice, kratko zgodovino, splošne informacije o vpisu ipd. V okviru spoznavanja knjižnice učence seznanimo z osnovami knjižnično informacijskega znanja (predstavitev UDK, Cobiss+-a, m-Cobissa, e-knjig, Biblosa … ). V kolikor nam čas dopušča, izvedemo še praktično vajo: učenci v paru s pomočjo COBISS+-a na policah knjižnice poiščejo določeno gradivo. V obisk osnovnih šol vključimo predstavitev in reševanje Mega kviza (Slovenskega knjižnično-muzejskega kviza).

 

Vodji projekta RSK v Knjižnici Kočevje Pia Marincelj Bregar in Špela Činkelj
Elektronski pošti vodij projekta RSK

marincelj.pia@gmail.com

spelaperko@gmail.com

 

Skupaj navijajmo za branje!