Obvestilo o obratovanju knjižnice med prazniki

Obvestilo o ponovnem obračunavanju zamudnine, 15. 12. 2020

Novo obvestilo, 19. 11. 2020