VIZIJA

Za polno doživljanje stvarnosti je potreben preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, zato se bo Knjižnica Kočevje tudi v prihodnje trudila ohranjati kulturno dediščino preteklosti in hkrati uspešno uresničevati potrebe sedanjosti, z očmi odprtimi za nova znanja.

Svojim uporabnikom želimo zagotavljati čim bolj kakovosten izbor knjižnega in neknjižnega gradiva ter prireditev, upoštevajoč zahteve uporabnikov. Ohranjati želimo status prijazne in domače knjižnice, obenem pa slediti napredku tehnologije in se razvijati v smeri knjižnice kot modernega informacijskega središča. Zavzemamo se, da bi svoje delo opravljali čim bolj zavzeto in odgovorno, v skladno s poklicno etiko. Sledili bomo razvoju knjižničarske stroke, v delo vključevali razvojne projekte ter razvijali učinkovite načine sodelovanja z uporabniki, partnerji in ostalo lokalno skupnostjo v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo Knjižnice Kočevje zajema nakup, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva in storitev na različnih medijih vsem starostnim in družbenim skupinam v svojem okolju. Knjižnica Kočevje podpira intelektualni in kulturni razvoj občanov ter vseživljenjsko učenje in razvija pismenost ter tako prispeva k napredku skupnosti.