V Slovenskem združenju za duševno zdravje – ŠENT si prizadevajo za varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, prizadevajo si doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo ter povečati njihovo zaposljivost.

V Knjižnici Kočevje z njimi uspešno sodelujemo že vrsto let. Dobivamo se na štirinajst dni ter se v prijetnem vzdušju pogovarjamo o različnih temah, ki jih pripravimo zanje. Včasih so povezane s prazniki, pomembnimi obletnicami, svetovnimi dogodki ali pa so vzete iz čisto vsakdanjega življenja. Tako smo se denimo pogovarjali o različnih običajih, svetovnih dnevih, pomembnih pesnikih in pisateljih, pa tudi o povsem vsakdanjih temah, kot sta denimo kava in slovenska posebnost – potica. Izvedli smo tudi delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic.

Namen naših srečanj ni toliko v tem, da bi temeljito preučili izbrano temo, ampak v tem, da izvedo kaj zanimivega, novega in predvsem, da se o povedanem med in ob koncu pogovorimo o slišanem. Obiskovalci teh srečanj imajo tudi sami veliko izkušenj in misli, ki jih z veseljem delijo.