NOVA KNJIGA JANEZA ČERNAČA: SLEDI (ŽIVLJENJE PUSTI SLEDI, III (2018-2020))

Knjiga Življenje pusti sledi (Černač. J.)
Knjiga Življenje pusti sledi (Černač. J.)

V založništvu Knjižnice Kočevje je izšla trinajsta knjiga mag. Janeza Černača, priznanega slovenskega gozdarja, naravovarstvenika in umetnika, z naslovom Življenje pusti sledi, III (2018-2020).

Knjiga v avtorjevem značilnem slogu mnogih prejšnjih del nadaljuje njegova razmišljanja in kritiko kot odsev na družbeno življenje in aktualne dogodke v letih 2018 in 2019. Sestavljajo jo posamezni zapisi, nanizani po kronološkem redu nastajanja. Naslovnico in zadnjo platnico knjige krasita avtorjevi sliki iz serije »Življenje pusti sledi«.

Na podlagi bogatega znanja, delovnih in življenjskih izkušenj s področij gozdarstva, lovstva in delovanja državne in občinske uprave avtor bistro prepoznava zablode in stranpoti političnih, gospodarskih in drugih družbenih odločitev vladajočih elit. Resnicoljubna in pravičniška narava še vedno aktivnemu vsestranskemu ustvarjalcu ne dopušča, da svojega mnenja in mnogih inovativnih rešitev ne bi tudi jasno in glasno izrazil. Na številna družbena dogajanja se tako, na značilno satiričen način, odziva z neposredno in konstruktivno kritiko in nam tako ponuja kost za glodanje in nit za razmišljanje. Kot ljubitelj in strokovnjak s področja narave v knjigi na več mestih poudarja njeno moč in pomen. Naravo pogosto daje za zgled ravnanja v družbenem življenju ter poudarja, kako pomembno je za nas, da jo varujemo in spoštujemo. Mnogi zapisi se nanašajo na upravljanje z gozdom, avtor pa je tudi pobudnik oblikovanja Gozdarskega etičnega kodeksa, kateremu je v knjigi posvetil precej prostora. Zagovornik narave in vseh živih bitij v njej je tudi podpornik Rastoče knjige Knjižnice Kočevje, za katero je prispeval velik del svoje osebne knjižnice s področja varovanja narave.

Tiskanje knjige so poleg Knjižnice Kočevje v okviru projekta Rastoča knjiga omogočili tudi podjetje Krka, SiDG (Slovenski državni gozdovi), Kovinar Kočevje, Rotary klub Kočevje in Občina Kočevje.

Iz knjige: »Narava v zadnjem obdobju dokazuje, da se bo znebila človeka, če se ne bo v svojem razvoju podredil naravi in ne bo sobival v skupnostih po zakonih narave in etike

Knjiga bo javno predstavljena, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere, za enkrat pa je že na voljo za izposojo v naši knjižnici!


Foto: Tomi Lombar/Delo

Mag. Janez Černač se je rodil 16. avgusta 1937, v Gorenji vasi pri Mirni na Dolenjskem. Kmalu po rojstvu se je družina zaradi očetovega domoljubnega dela preselila nad Kačanik pod Šar Planino v Makedoniji, kje so živeli do začetka druge svetovne vojne. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval po raznih krajih Slovenije. Leta 1963 je na Biotehniški fakulteti zaključil študij gozdarstva. Z magistrskim delom, ki ga je posvetil življenju kočevske krajine ter z njim postavil izhodišča trajne negovalne rabe kočevske gozdnate krajine si je leta 1981 pridobil naziv magistra znanosti. Kot gozdar je na Kočevskem deloval vse do upokojitve. Globoko vživet v naravo je spoznaval Kočevsko, njene ljudi in gozdove. Trasiral je gozdne ceste, gojil gozdove in vodil gozdno proizvodnjo na TOZD-u Rog. Po večletnem službovanju v kočevskih gozdovih (1964-1979) se je zaposlil na takratnem Komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani, kjer je vodil upravne posle na področjih lova in ribištva ter bil hkrati republiški inšpektor za omenjeni področji. Leta 1989 se je vrnil na Kočevsko ter v vlogi direktorja Gozdnega gospodarstva Kočevje (1988-1994) upravljal gozdno gospodarstvo od Turjaka do Kolpe. Preizkusil se je tudi v politiki in bil dva mandata podžupan občine Kočevje.

Leta 1992 je na Biotehniški fakulteti prejel Jesenkovo priznanje za uspehe pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi na Kočevskem ter za razvijanje gozdarstva kot kulturne in etično razvite stroke. Svoja znanja, strokovnost ter ljubezen do narave je kot pisec zelo raznolikih del, od humornih in zbadljivih do priročnikov ubesedil v trinajstih knjigah. Kočevsko gozdnato krajino dojema kot splet številnih rastlinskih in živalskih vrst v trdne vrvi, ki jih poimenuje kar kočevska narava. Kot ljubitelj narave, tudi lovec, je dal pečat in pustil sled tudi na področju lovstva. Njegov čut in razumevanje narave se je trudil in učil ujeti v foto objektiv ter kasneje preliti na slikarsko platno, kjer je zabeležil nepozabne vtise, sledi in jih ekspresivno vnesel v sliko ter jih javnosti predstavil na mnogih samostojnih (v Sloveniji in Avstriji) ter trinajstih skupinskih razstavah in likovnih delavnicah v Osilnici, Kočevju, Rogaški Slatini ter Viru pri Zadru. Najbolj odmeven pečat zagotovo pušča razstava njegovih del “Življenje pusti sledi”. Občina Kočevje je let 2015 g. Černaču podelila naziv častnega občana Občine Kočevje za prispevek k razvoju ter promociji Kočevske doma in v svetu, k varstvu narave in okolja ter ozaveščanju pomena etičnega odnosa do rastlin, gozda, živali, do človeka.