unnamed-1

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in sodelujočo ustanovo, ki se povezuje z letno temo kviza.

Tema letošnjega MEGA kviza (2019/2020) z igrivim naslovom Vodnik po sledovih besed je ob dvestoti obletnici smrti Valentina Vodnika (1758-1819) vezana na knjigo in zgodovino njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja. Kviz je pripravljen ob občasni razstavi Knjiga. Znanje. Razum. Mestnega muzeja Ljubljana, s predstavitvijo obdobij, ki so bila ključna za razvoj slovenske pisane in tiskane besede ter slovenskega jezika, s poudarkom na središčnem prostoru dogajanja, Ljubljani.

MEGA kviz lahko rešujete od 21. oktobra 2019 do 15. maja 2020!

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt vsako leto poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, oziroma sklope. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza je pripravljena priporočena literatura in razpisan tudi likovni natečaj!

Ob koncu šolskega leta poteka nagradno žrebanje za reševalce kviza.

Izžreba se:

  • enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vseh pet sklopov in prišli do MEGA gesla,
  • enega reševalca med tistimi, ki bodo zbrali vseh pet žigov kulturnih ustanov,
  • pet reševalcev med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop,
  • pet mentorjev.

Knjižnica Kočevje že leta sodeluje pri spodbujanju otrok k reševanju MEGA kviza. Reševanje MEGA kviza vsako leto vključimo v obisk knjižnice znotraj projekta Rastem s knjigo za sedmošolce. Ostali lahko natisnjene sklope za reševanje najdete na Oddelku za otroke in mladino, prav tako pa ste lepo vabljeni k spletnemu reševanju kviza, v knjižnici ali od doma, preko registracije na spletni strani.