Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. Kamra jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic.

Vsebine portala Kamra so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane.

 

VSEBINE S PODROČJA KOČEVSKE NA PORTALU KAMRA

V kolikor imate doma stare fotografije, dokumente, pisma, razglednice, publikacije, predmete ali zgodbe z domoznansko zgodovinsko vrednostjo in ste jih pripravljeni deliti z drugimi, vas vabimo, da gradivo prinesete v našo knjižnico, kjer ga bomo digitalizirali, shranili v našo domoznansko zbirko in ga objavili na portal Kamra. Gradivo v digitalni obliki lahko pošljete na email naslov: dolores.brunec@koc.sik.si, gradivu dodajte še informacijo o avtorju ali lastniku gradiva, letu, v katerem je gradivo nastalo ter kratek opis gradiva in njegove vsebine. Prosimo, da priložite tudi podpisan obrazec SOGLASJE ZA POSREDOVANJE GRADIVA.