Knjižnica Kočevje spada pod Osrednjo območno Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, ki za osrednje knjižnice na svojem (dolenjskem) področju opravlja posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije (zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč knjižnicam območja, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja). Pod Osrednjo območno Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto spadajo še:

Po dogovoru je medknjižnična izposoja strokovnega gradiva med navedenimi knjižnicami dolenjskega območja brezplačna.


Knjižnica Kočevje nudi izposojo knjig tudi na območju Fare in Osilnice, kjer imamo dve manjši izposojevališči.