Učeni, nagajivi in razigrani medvedek Beri se je letos odločil, da bo aktivno raziskoval okolico svojega brloga – Kočevsko!

Od sredine oktobra dalje lahko medvedku, ki bo raziskoval našo pokrajino vsak mesec sledite v Berijevem kotičku mladinskega oddelka Knjižnice Kočevje. Tam si lahko napolnite Berijev bralni nahrbtniček s slikanicami, ki so kakorkoli povezane s področjem, ki ga bo medvedek raziskoval. Otroci, ki bodo našim knjižničarkam prinesli svoje likovne ali literarne izdelke, ustvarjene po slikanici, ki predstavlja posamezno dogodivščino, si bodo prislužili Berijev žig na kuponček. Projekt bo trajal do konca šolskega leta, vsi, ki bodo zbrali vseh 8 žigov, pa bodo prejeli lepe nagrade in priznanja!

Projekt je namenjen tako predšolskim otrokom, ki jim slikanice preberejo starši, kot prvošolčkom, ki se šele podajajo na pot branja in učencem nižjih razredov osnovne šole, ki že znajo brati sami. Preko medvedkove dogodivščine otroci na zabaven način spoznavajo nove knjige in kraje, pri tem pa preživljajo kvaliteten prosti čas ob bogatenju besednega zaklada in utrjevanju branja. Zgodbica, ki jo najdete v Berijevi zloženki, je lahko odličen uvod, s katerim starši otroka navdušijo nad obiskovanjem knjižnice, izposojo in branjem knjig.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo knjižničarke na oddelku za otroke in mladino.

VABLJENI V KNJIŽNICO!