Začenja se nova sezona MEGA kviza!

15. cikel MEGA kviza se bo posvetil Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem!

Predvsem učence drugega in tretjega triletja osnovne šole lepo vabimo k spletnemu reševanju kviza preko registracije na spletni strani. MEGA kviz, ki letos zajema zgolj 3 sklope vprašanj, lahko rešujete od 21. oktobra 2020 do 15. maja 2021!

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle. Osnovni cilj Bralne značke je spodbujati bralca, da bo rad bral vse življenje. Gibanje se vseskozi vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignili bralna pismenost in bralna kultura posameznikov in družbe v celoti. V programih Bralne značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev. V branje se vključuje okrog 70 % osnovnošolcev, ki jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev). Za bralno značko berejo tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Bralna značka je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj se je v 60-ih letih delovanja na področju razvoja bralne kulture s svojimi programi uspešno ukoreninila v vseh starostnih skupinah prebivalstva in po vsem slovenskem prostoru.  

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in sodelujočo ustanovo, ki se povezuje z letno temo kviza.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt vsako leto poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, oziroma sklope. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza je pripravljena priporočena literatura in razpisan tudi likovni natečaj!

Oglej si ZLOŽENKO Mega Kviza!

Ob koncu šolskega leta poteka nagradno žrebanje za reševalce kviza.

Izžreba se:

  • enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vseh pet sklopov in prišli do MEGA gesla,
  • enega reševalca med tistimi, ki bodo zbrali vseh pet žigov kulturnih ustanov,
  • pet reševalcev med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop,
  • pet mentorjev.

ilustracija: Ivan Mitrevski