Zadnje čase smo opazili porast izposoje elektronskih knjig preko portala Biblos. Našo e-knjižnično zbirko smo dopolnili z več novitetami. Hiti Joa Nesboa, Erice Johnson Debeljak, Tadeja Goloba in Mine Lystad so samo nekateri od 30 novih odličnih knjig, ki jih boste lahko brali v tem vročem poletju na svojih prenosnih napravah.

Več o e-knjigah in portalu Biblos si lahko preberete na naši spletni strani, kjer so na voljo tudi podrobnejša novodila s preusmeritvami na video vodiče za uporabo.